Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H31
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H05

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Ако желаете да кандидатствате за стаж или работна позиция, извън обявените, може да направите запитване за свободни позиции и да подадете заявление и документи в центъра за административно обслужване на адрес: община Руен, с. Руен, ул. “Първи май” № 18,  в сградата на община Руен. Работно време: от 08:00 до 17:00 часа.