Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заседание на Общински съвет-Руен на 30.04.2024 г. от 10:00 ч.

Дата на публикуване: 23.04.2024
Последна актуализация: 23.04.2024
Проект на дневен ред
Дата на публикуване: 23.04.2024