Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Kонсултации с парламентарно представените партии и коалиции за предложения за сформиране на СИК за произвеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Разбойна на 8 февруари 2024г. в административната сграда на общината в с.Руен, от 13.00 часа.

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                 
               На основание  чл.91  от Изборния кодекс в община Руен ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции  за предложения за сформиране на СИК на територията на общината  за произвеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Разбойна.
              Консултациите ще се проведат на 8 февруари 2024г. в административната сграда на общината в с.Руен, от 13.00 часа.
     
          В консултациите може да участват и други партии и коалиции.


АХМЕД МЕХМЕД
Кмет на община Руен