Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024
Уважаеми граждани,
тук може да извличате справки и да платите дължими местни данъци и такси в реално време, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната чрез платформата на Министерството на електронното управление www.egov.bg. Чрез www.egov.bg с няколко клика се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини, една от които е и община Руен.
При извършване на плащане през виртуалния ПОС терминал на платформата www.egov.bg не дължите такси за извършване на услугата. За да ползвате услугите на платформата трябва да се идентифицирате по един от следните начини:  Квалифициран електронен подпис КЕП, мобилен КЕП "Борика", Мобилен КЕП "Евротръст", ПИК на НАП, ПИК на НОИ
Трябва да знаете, че преди да извършите каквото и да е плащане през платформата трябва да се регистрирате в нея. За целта изгледайте клипа с указания „Регистрация на физическо лице в Моето пространство и достъп до ресурсите на електронното управление“ или  "Инструкция за регистрация на юридическо лице в Системата за сигурно електронно връчване" на МЕУ и направете Вашата регистрация.

Благодарим Ви, че използвате електронния начин за разплащане и пестите Вашето и нашето време!  

 

Обучителен клип - „Регистрация на физическо лице в Моето пространство и достъп до ресурсите на електронното управление“

Обучителен клип – „Инструкция за регистрация на юридическо лице в Системата за сигурно е-връчване“

Обучителен клип - Оnline проверка и заплащане на местни данъци и такси

Справка за задължения

Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в община Руен

 

   Задълженията си може да платите и по един от следните начини:

1. На гише „Каса” в Информационен център и административно обслужване - в брой и на пос терминал;

- В кметствата във всички населени места в Община Руен;

             2. По банкова сметка на община Руен за внасяне на местни данъци, такси и приходи:

        BIC: BUINBGSF
        IBAN: BG57BUIN95618400507652
        БАНКА: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, офис Айтос

 

            3. Безкасово плащане по един от следните начини:

     

 

Срокове за плащане на местните данъци и такси

Данък върху Недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

До 30.06 - първа вноска;

До 31.10 - втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Данък върху Превозните средства - заплаща се на две равни вноски:

До 30.06 - първа вноска;

До 31.10 - втора вноска.

На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Патентен данък - заплаща се на четири равни вноски, както следва:

За първо тримесечие - до 31.01;

За второ тримесечие - до 30.04;

За трето тримесечие - до 31.07;

За четвърто тримесечие - до 31.10.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.