Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

В Информационен център и административно обслужване са обособени общо четири работни места - 1 деловодство, 1 ГРАО и 1 Местни данъци и такси и едно гише "Каса"

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.