Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Община Руен, ЕИК 000057211

с. Руен, п.к. 8540

ул. "Първи май" № 18

Община Руен

Област Бургас, Република България

Тел. : 05944 6233 , Факс:  05944 6476

e-mail: ruen@ruen.egov.bg

e-адрес: ruen.egov.bg