Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Община Руен е Възложител по реда на Закона за обществените поръчки

АДРЕС НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА:  Община Руен

Профил на купувача - Архив