Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Общински съвет Руен мандат 2019-2023 е с численост от 29 общински съветници.

За контакти с Общински съвет:

e-mail: obs_ruen@abv.bg

 

Председател на Общински съвет - Руен: 

Исмаил Юсмен Осман

тел: 05944 6486