Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTU72D4
Z7_PPGAHG8001PU206G1SVMTU72D7

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 31.01.2024

Декларациите ЗПКОНПИ - Май 2020г.

Декларациите ЗПКОНПИ - Юни 2020г.

Декларациите ЗПКОНПИ - Юли 2020г.