Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Исмаил Юсмен Осман

Председател на Общински съвет - Руен

мандат 2023-2027

Политическа партия ДПС