Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2

Проекти на нормативни актове

На основание чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта на нормативния акт на интернет страницата на Община Руен, за да могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Зареждане ...