Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Ахмед Сюлейман Мехмед

Приемно време:

 

Контакти:

тел:05944/6233

email: ruen@ruen.egov.bg