Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Бюджет на Община Руен за 2023

Бюджет на Община Руен за 2022 г.
Дата на публикуване: 20.09.2023