Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Числеността на Общински съвет Руен е от 29 общински съветници.

  • Съветници от ДПС - 23,
  • ГЕРБ - 3,
  • КП "ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА" - 2
  • ПП-ДБ - 1

За контакти с Общински съвет:

e-mail: obs_ruen@abv.bg

 

Председател Общински съвет: Исмаил Юсмен Осман тел: 05944 6486