Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD3

Записване на часове

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

Всеки гражданин ако желае може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината

Записването на час става на телефон 05944 6233 .