Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Обявления за конкурси за държавни служители Ред за кандидатстване за стаж

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Защо Община Руен е добро място за работа?

Защото:

  • тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
  • тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
  • тук ще работите в среда, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
  • тук ще Ви провокираме да се развивате и ще подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Руен.
  • Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
  • си струва да работиш в полза на общината, в която си избрал да живееш.