Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6
Стратегии Програми Планове

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Общинските стратегически документи са:

- различните видове стратегии;

- програмите, приети с Решения на Общински съвет Руен;

- стратегически планове.

Ще ги откриете в секцията в ляво на страницата.