Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на община Руен

Снежана Желязкова Панайотова

Контакти:

Стая №20

Тел: 05944/6449;

e- mail: s.panayotova@ruen.egov.bg

 

Основни функции и задължения:

Секретарят на общината осъществява административното ръководство, като ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове.