Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

 

Онлайн деловодна справка

 

За да направите "онлайн деловодна справка" ви са необходими :

           - номер на документа 

           - дата на документа

           - код за достъп

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка и на телефон 05944 6388

За да направите "Деловодна справка" е необходимо да посочите:

           - РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС 

           - ДАТА НА ДОКУМЕНТА