Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LUE2
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LUH3
Заседания Решения

Комисия по финанси и бюджет и икономически дейности

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 25.02.2024
  1. Хасан Абдурахим Хасан - председател
  2. Хасан Шерафетин Хасан - зам. председател
  3. Севдали Ереджеб Юмер - член
  4. Ахмед Исух Ахмед - член
  5. Хава Мехмед Шабан - член