Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

В Информационен център и административно обслужване са обособени общо четири работни места - 1 деловодство, 1 ГРАО и 1 Местни данъци и такси и едно гише "Каса"

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.