Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80094BD06G08AHK78GI5
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Община Руен е административно-територилана единица създадена през 1978 г. Разположена е в Югоизточна България.

Община Руен е между средно големите териториално-административни единици в област Бургас. Територията й е 690 кв. км, което представлява 9,03% от общата площ на област Бургас (7643 кв. км) и 3,51% от територията на Югоизточен район (19664 кв. км).

Общинската територия е разположена встрани от главни национални и трансевропейски комуникационни коридори, но същевременно е в много добри транспортни връзки с тях, със съседните общини и главни пътища в посоки север – юг и изток - запад. През територията на общината преминават важни транспортни пътища с регионално и международно значение, като основни са: път III-208 Варна-Дъскотна-Айтос и път III-7305 Камчия-Люляково-Вресово, който свързва общината с Ришки проход.

На изток община Руен граничи с община Поморие, на юг с община Айтос, на югозапад с малки части от община Карнобат, на запад с община Сунгурларе, и на север с общините Смядово, Дългопол и части от Долни Чифлик.

Общината се състои от 41 населени места, от които най-голямо е общинският център с. Руен – 2439 жители. По-големи села са: Люляково – 1636 жители, Планиница – 1418 жители и Просеник – 1339 жители. С решение на Министерски съвет от 2013 г. село Китка е закрито, поради факта, че е без постоянно население.