Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Списък на общинските съветници за мандат 2023 – 2027 год

 1. Исмаил Юсмен Осман - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 2.  Хасан Абдурахим Хасан - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 3. Мехмед Мехмед Мехмед - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 4. Ахмед Исуф Ахмед ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 5. Мехмед Неджатин Хюсеин - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 6. Севинч Рамадан Смаил - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 7. Семра Алиосман Неджиб - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 8. Ерол Адем Ахмед - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 9. Неджмие Фахредин Салим - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 10. Севдали Ереджеб Юмер - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 11. Мехмед Аптраман Ахмед - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 12. Нури Ахмед Осман - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 13. Ерол Расим Камбер - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 14. Айтен Бехчет Ибрям - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 15. Нуртен Мустафова Османова - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 16. Ахмед Хюсеин Ахмед - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 17. Исмаил Джемал Юмер - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 18. Асен Асенов Михалев - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 19. Хасан Шерафетин Хасан - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 20. Хава Мехмед Шабан - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 21. Емин Хюсеин Емин - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 22. Мустафа Халил Азис - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 23. Зиля Мустафа Читак - ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 24. Хюсеин Али Мехмед - ПП "ГЕРБ"
 25. Димо Иванов Ангелов - ПП "ГЕРБ"
 26. Емурла Ерол Емурла - ПП "ГЕРБ"
 27. Али Басриев Алиев - КП "ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА"
 28. Шемси Ебазир Мустафа - КП "ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
 29. Неджиб Мехмед Акиф - КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"