Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LMG7
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LMO0
Заседания Решения

Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Дата на публикуване: 29.04.2022
Последна актуализация: 25.02.2024

 

Мехмед Неджатин Хюсеин Председател
Севдали Ереджеб Юмер Член
Мехмед Мехмед Мехмед Член