Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

Достъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в т.ч. и за хората с увреждания.

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:
•    места за сядане за всички потребители – столове, мека мебел и др., в отделна зона или в общото помещение;
•    обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места за сядане, ниска маса с мека мебел и др.;
•    зони или помещения с оборудване за оставяне на връхни дрехи, чадъри и/или багаж;
•    тоалетни, вкл. за хора с увреждания;
•    зони и/или помещения с друго предназначение, по преценка на администрацията съобразно нуждите на потребителите.