Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

Aдминистративното обслужване в рамките на Община Руен се осъществява чрез:

  • Информационен център и административно обслужване , обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес: с Руен, ул. “Първи май”, № 18, етаж 1-ви. община Руен, област Бургас, ПК 8540
  • Електронно - чрез интернет страницата на Общината.