Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Община Руен предоставя административни услуги, регламентирани в законодателството на Република България.

Информационен център за административно обслужване е на първият етаж в сградата на общината.

Община Руен

с. Руен, п.к. 8540

ул. "Първи май" № 18

Област Бургас, Република България

Телефон 05944 62 33

Информационен център и административно обслужване  - телефон 05944 63 88

Намира се на първи етаж в сградата на Община Руен

Общинска администрация

Главен спец. канцелария 05944/6233 Муазес Осман
Кмет 05944/6233 Исмаил Осман
Зам. кмет 05944/6327 Мирем Хасан Дервиш
Зам. кмет 05944/6233 Ферхан Смаил
Секретар 05944/6449 Снежана Панайотова
Директор ФСДБУС 05944/6250 Мийрем Сали
Директор АИОГСГР 05944/6233 Кадрие Хаджифета
Гл.Счетоводител 05944/6389 Мустафа Халис
Дежурни ОБСС 05944/6314  
Директор МПДТ 05944/6233 Нурсел Халил
Гл. Архитект 05944/6233 Айдън Гюджен
Председател ОБС 05944/6486 Хасан Хасан

 

АДРЕСИ И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА КМЕТСТВАТА ОТ ОБЩИНА РУЕН

КМЕТСТВО ТЕЛ. НОМЕР КМЕТСТВО ТЕЛ. НОМЕР
1 БИЛКА 059463020 20 РЕЧИЦА 059403233
2 ВИШНА 059492287 21 РОЖДЕН 059407516
3 ВРЕСОВО 059432263 22 РУДИНА 059407519
4 ДОБРА ПОЛЯНА 059482202 23 РУПЧА 059422117
5 ДОБРОМИР- ул.Чудни скали 10 059452380 24 РЪЖИЦА - ул. Дунав 2Б 059408272
6 ДРОПЛА 059400437 25 СИНИ РИД 059407328
7 ДЪСКОТНА - ул. Н.Й. Вапцаров 8 059400233, 316 26 СКАЛАК - ул. Първи май 27А 059412220
8 ЗАИМЧЕВО 059404331 27 СНЕЖА 059404232
9 ЗАЙЧАР 059405365 28 СНЯГОВО 059483224
10 КАРАВЕЛЬОВО 059462061 29 СОКОЛЕЦ 059462019
11 ЛИСТЕЦ 059422064 30 СРЕДНА МАХАЛА 059482401
12 ЛЮЛЯКОВО - ул. Васил Левски 36 059422030, 2027 31 СТРУЯ 059464020
13 МРЕЖИЧКО 059486260 32 ТОПЧИЙСКО - ул. Средна гора 49 059485212
14 ПЛАНИНИЦА - ул. Дунав 28 059492325 33 ТРЪНАК - ул.Хан Аспарух 15 059462080 2063
15 ПОДГОРЕЦ 059407463 34 ЧЕРЕША - ул. Бяла река 23 059409210
16 ПРЕОБРАЖЕНЦИ 059446472 35 ШИВАРОВО 059432385
17 ПРИПЕК 059407362 36 ЯБЪЛЧЕВО 059446357
18 ПРОСЕНИК - ул. Стара Планина 24 059472324 2334 37 ЯСЕНОВО 059404233
19 РАЗБОЙНА 059406210 38 КАМЕНЯК 059484210