Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Право да кандидатстват за установяване на жилищна нужда и настаняване под наем в общинско жилище имат гражданите и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условията, определени в Наредба №5 – за реда за управление и разпореждане на общински жилища

Решение №1078 на Административен съд Бургас

Наредба №5 – за реда за управление и разпореждане на общински жилища