Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LE97
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LED6
Заседания Решения

Комисия по общински планове, стратегии, оперативни програми и международно сътрудничество

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 25.02.2024
  1. Неджмие Фахредин Салим - Председател
  2. Асен Асенов Михалев - Зам.-Председател
  3. Ахмед Хюсеин Ахмед - член
  4. Емин Хюсеин Емин - член
  5. Али Басриев Алиев - член