Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Към настоящият момент Община Руен няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.