Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Община Руен се намира в Югоизточна България. Територията и заема северните централни части на област Бургас  и Югоизточен район (ЮИР) от ниво NUTS 2. Разположена е сред южните склонове на Източна Стара Планина.

Общинския център - село Руен е разположена на разстояние от 44 км. от областния център – град Бургас, който е четвърти по големина град в България. Той е важен и перспективен транспортен център по оста Черно море - Адриатика, част от европейската транспортна мрежа.
Административният център на общината – село Руен отстои на 90 км. от гр. Шумен, на 91 км. от гр. Ямбол, на 98 км. от гр Сливен, на 103 км. от гр.Варна и на 382 км. източно от столицата на Република България – град София.

Местоположение община Руен

Местоположение