Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество