Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

Информационен център и административно обслужване:

Адрес: област Бургас, община Руен, с. Руен, п.к. 8540, ул.“Първи май“ № 18;

Е – адрес: ruen.egov.bg
email: ruen@ruen.egov.bg
тел: 05944 6233;
Факс: 05944 6476;


Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.

Информация за предоставяните от община Руен услуги може да бъде получена и на:
05944 6388 – Дирекция „Административно и информационно обслужване”
05944 6360 – Дирекция „Местни приходи данъци и такси ”