Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107
Месечни отчети Тримесечни отчети

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Актуална и подробна информация ще откриете в Месечни отчети и Тримесечни отчети.