Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

1. ДГ с. Вресово

200950 с. Вресово, общ. Руен, обл. Бургас
Фердание Хюсеинова 0879049612  200950@edu.mon.bg

2. ДГ с. Добра поляна

200961 с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас
Юзлем Хюсеин 0878567341  200961@edu.mon.bg

3. ДГ „Горска фея“ с. Зайчар

200951 с. Зайчар, общ. Руен, обл. Бургас  
Атанаска Мушакова 0895447392 200951@edu.mon.bg

4. ДГ с. Люляково

200952 с. Люляково, ул. „Васил Левски“ № 59
Емне Мехмедали 0878438613 200952@edu.mon.bg

5. ДГ „Снежанка“  с. Просеник

200953 с. Просеник, ул. „Захари Стоянов“ № 3
Рейхане Алиева 0884965193 200953@edu.mon.bg

6. ДГ с. Планиница

200958 с. Планиница, ул. „Стара планина“ № 31
Хатче Мехмед 0878587149 200958@edu.mon.bg

7. ДГ с. Преображенци

200962 с. Преображенци, общ. Руен, обл. Бургас
Хава Хилми 0899303844 200962@edu.mon.bg

8. ДГ с. Руен

200954 с. Руен, ул. „Стоян Пенев“ № 14
Фатме Смаил 0878956418 200954@edu.mon.bg

9. ДГ с. Ръжица

200955 с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас
Лилия Брезелиева  0896719722 200955@edu.mon.bg

10. ДГ с. Снягово

200960 с. Снягово, общ. Руен, обл. Бургас
 Йорданка Христова 0877691230 200960@edu.mon.bg

11. ДГ с. Топчийско

200122 с. Топчийско, ул. „Средна гора“ № 43
Бехидже Мехмед 0887344865 200122@edu.mon.bg

12. ДГ с. Трънак

200959 с. Трънак, ул. „Васил Петлешков“ № 2
Елфида Мехмедемин  0878392322 200959@edu.mon.bg

13. ДГ с. Череша

200956 с. Череша, ул. „Скалак“ № 1
Зюмбюл Неджипова  0878843354 200956@edu.mon.bg

14. ДГ с. Ябълчево

200957 с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас
Стефка Радева 0887440350,  200957@edu.mon.bg