Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QN1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

СУ„Елин Пелин”
2101001 с. Руен 8540 ул.”Първи май” №12
директор:Таня Петрова
email: 200932@edu.mon.bg; sou.elinpelin@abv.bg
тел: 0887802068

 

СУ "Отец Паисий"
200931 с. Люляково 8570, ул."Васил Левски" №41 
директор: Джеврие Хабил
email: 200931@edu.mon.bg; sou_lulakovo@abv.bg;
тел:0884444305

 

СУ "Димитър Полянов"
200929 с.Трънак 8550, ул."Хан Аспарух" №2
директор: Осман Мехмедов
email: 200929@edu.mon.bg; ou_tranak@abv.bg
тел:0884846359

 

ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий"
200918 с. Просеник 8548, ул."Стара планина" №34
директор: Атанаска Стоянова
email: 200918@edu.mon.bg; ou_prosenik@abv.bg;
тел:0885167667

 

ОУ "Д-р Петър Берон"
200907 с. Вресово 8560, общ.Руен, обл.Бургас
директор: Айтен Вели
email: 200907@edu.mon.bg;
тел:0884890573

 

ОУ "Св.Св.К. и Методий"
200908 с. Добра поляна 8580, ул."Рила" №30
директор: Гюлсюм Ереджеб
email: 200908@edu.mon.bg;
тел:0884525762

 

ОУ "Алеко Константинов
200909 с. Добромир 8552, ул."Пирин" №11
директор: Мехмед Мехмед
email: 200909@edu.mon.bg;
тел:0884846359

 

ОУ "Климент Охридски"
200910 с. Дъскотна 8561, ул."Искър" №3
директор:Мийрем Читак
email: 200910@edu.mon.bg;
тел:0884881440

 

ОУ "Н. Й. Вапцаров"
200912 с. Зайчар 8557, общ.Руен, обл. Бургас
директор: Юлвие Салим
email: 200912@edu.mon.bg;
тел: 0876168817

 

ОУ "Н.Й.Вапцаров"
200915 с.Планиница 8565, ул."Стара планина" №31
директор:Хатче Али
email: 200915@edu.mon.bg;
тел: 08894029447

 

ОУ "Д-р Петър Берон"
200919 с.Разбойна 8531, общ.Руен, обл.Бурга
директор: Вярка Сербезова
email: 200919@edu.mon.bg;
тел:0893552257

 

ОУ "А.С.Макаренко"
200920 с.Речица 8567, общ.Руен, обл.Бургас
директор: Ереджеб Ереджеб
email: 200920@edu.mon.bg;
тел:0884151458

 

ОУ "Иван Вазов"
200922 с.Ръжица 8530, ул."Пирин" №1
директор:Александрина Ангелова
email: 200922@edu.mon.bg;
тел: 0878403396

 

ОУ "Реджеб Кюпчю"
200923 с.Сини рид 8534, общ.Руен, обл. Бургас
директор: Севил Адем
email: 200923@edu.mon.bg;
тел: 0889275806

 

ОУ "Йордан Йовков "
200924 с.Скалак 8575, ул."Първи май" №2
директор: Минка Кърмаджиева
email: 200924@edu.mon.bg;
тел: 0876976604

 

ОУ "Димчо Дебелянов"
200926 с.Снягово 8579, общ.Руен, обл.Бургас
директор: Мехмед Смаил
email: 200926@edu.mon.bg;
тел: 0899745457

 

ОУ"Иван Вазов"
200927 с.Струя 8555, общ.Руен, обл.Бургас
директор: Анифе Бейтулова
email: 200927@edu.mon.bg;
тел: 0889097456

 

ОУ "Реджеб Кюпчю"
200928 с.Топчийско 8582, общ.Руен, обл.Бургас
директор: Айше Мустафа
email: 200928@edu.mon.bg;
тел: 0884046649

 

ОУ"Христо Ботев"
200930 с.Череша 8577, "ул.Васил Левски" №5
директор: Халил Халил
email: 200930@edu.mon.bg;
тел: 0878838585

 

НУ "Д - р Петър Берон"
200904 с.Ябълчево 8542, общ.Руен, обл.Бургас
директор: Пенка Дечева
email: 200904@edu.mon.bg;
тел: 0884101021